Offshore zeewier telen

Door de ontwikkelingen in de zeewierteelt en de steeds toenemende vraag naar zeewier, ziet Heuvelman Ibis kansen om een innovatieve speler te worden in de zeewierteelt.

Binnen de zeewierteelt is duurzaamheid een actueel thema. Vanwege de toenemende vraag naar duurzame en efficiënte teeltsystemen heeft Heuvelman Ibis heeft een concept ontwikkeld waarmee offshore zeewier kan worden geteeld.
Voor dit concept krijgt Heuvelman Ibis VIA-subsidie van SNN. Met deze subsidie kan Heuvelman Ibis een prototype bouwen en deze testen op de Noordzee.

De hierboven genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.  Kijk voor meer informatie over subsidiemogelijkheden op: www.SNN.nl